Regulament Concurs Facebook

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concurs facebook: "Castiga produse de spinning in valoare de 500 euro cu HardShop.ro"

Perioada Campaniei: 26 ianuarie – 28 februarie 2023


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei "Castiga produse de spinning in valoare de 500 euro cu HardShop.ro" (denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) este S.C. Hard Shop S.R.L,, cu sediul in Comuna Bujoreni, Rm. Valcea, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J38/345/2019, CUI 40702438.

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site https://www.HardShop.ro/regulament-concurs-facebook  pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari să intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea au fost comunicate conform regulamentului.


SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro.


SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 26.01.2023, ora 20:00 si se va desfasura pana la data de 28.02.2023, ora 21:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia.

Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice, cu domiciliul în Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Participantul trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani inaintea de data inceperii Campaniei.

Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai Partenerului Campaniei, colaboratorii implicati si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI PREMII

Campania se desfasoara online, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro

Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.

Pentru a se inscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni

Campania se va desfasura in intervalul 28 ianuarie – 28 februarie 2023.

Mecanism de participare

Pentru a fi inscris in tragerea la sorti din cadrul campaniei "Castiga produse de spinning in valoare de 500 euro cu HardShop.ro", Participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Like la pagina de Facebook HardShop.ro >>> https://www.facebook.com/HardShop.ro

Sa urmareasca pagina de Facebook HardShop.ro >>> https://www.facebook.com/HardShop.ro

Like & Share la postarea concursului

Sa participe la concurs de pe un cont personal; nu se accepta participarea de pe conturile comerciale.

Premiile campaniei:

Va fi ales, prin metoda random.org, 1 castigator. La tragerea la sorti vor intra toti participantii care au indeplinit conditiile de mai sus.

Castigatorul va fi selectat in data de 02 martie 2023, nu mai tarziu de ora 20:00.

Premiile consta in:

1 x Lanseta Pontoon21 Gad Harrier HAS762MF 2.28M 5-25 Fast

1 x Mulineta Abu Garcia Revo X Spinning 20

1 x Fir Textil Varivas X8 PE Blue Edition Fluo Ocean Blue 150m 0.165mm 20lb

1 x Fir YGK Bit Leader Super Strong Fluorocarbon Clear 20m #6.0 0.405mm 24lb

1 x Vobler Yo-Zuri RattlN Vibe 6.5cm 17g GSN

1 x Vobler ZipBaits B-Switcher Silent 6cm 12.5g 876

1 x Vobler DUO Realis Jerkbait 100 SP 10cm 14.5g AJA3055 Chart Gill Halo

1 x Vobler DUO Realis Popper 64 SW 6.4cm 9g AOA0220 Astro Red Head

1 x Vobler Select Insider 110SP 11cm 17.2g #22

1 x Vobler Herakles Blaze Rattle 73 Silent 7.3cm 17g Rainbow Shinner

1 x Vobler Abu Garcia Svartzonker McMio 14cm 21g Crucian Carp

1 x Vobler Berkley J-Walker 120 12cm 19g Baby Bass

1 x SpinnerTail Nories In The Bait Bass 9.6cm 18g BR-16 Spotted Gold

1 x Berkley Pulse Spintail 7cm 14g Pearl Pink

1 x Cutie Meiho Versus CB-440 Black

1 x Cutie Meiho SC-820 Slit Form Case

1 x Shad Reins Rockvibe FAT 10cm Chartreuse Baitfish

1 x Shad Berkley Hollow Belly 10cm Sapphire Blue

1 x Shad Berkley Power Swimmer Soft 7cm Wagasaki

1 x Shad Biwaa Kapsiz 10cm 315 Neon Scale Minnow

1 x Shad Westin Ricky the Roach Shadtail 10cm Lively Roach

1 x Shad Westin ZanderTeez Shadtail 8.5cm Volga Zander

1 x Shad Keitech Easy Shiner 11.5cm Chartreuse Shad

1 x Keitech Crazy Flapper 7.1cm Okeechobee Craw 402

1 x Shad Keitech Easy Shiner 10cm Chartreuse Pepper Shad

1 x Shad Keitech Swing Impact 10cm Watermelon PP / Yellow


SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1 Acordarea premiilor

Premiile se acorda prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org dintre participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5.

Tragerea la sorti va fi efectuata pe 03 martie 2023.

Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani.

Premiul va fi trimis castigatorului la adresa postala pe care o va comunica ulterior tragerii la sorti printr-o firma de curierat aleasa de Organizator.

6.2 Validarea castigatorilor

In urma tragerii la sorti electronice, va fi desemnat 1 castigator care va primi setul de produse prezentat in Sectiunea 5.

Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HardShop.ro la data de 03 martie 2023, pana cel tarziu la ora 21:00.

In sensul revendicării premiului, castigatorul trebuie sa trimita un mesaj privat pe contul de Facebook al HardShop.ro cu numele complet si adresa pentru livrarea produselor in termen de maximum 72 de ore de la anuntul facut pe Facebook.


SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

7.1 Numele castigatorului validat si premiile castigate vor fi comunicate pe pagina de facebook HardShop.ro in termen de cel mult o zi lucratoare de la data validarii acestora.

7.2. Numele castigatorului si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.


SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

8.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.


SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa exonereaza Organizatorul de orice raspundere.


SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa contact@hardshop.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.


SECŢIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa contact@hardshop.ro in termen de maximum 2 (doua) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campania existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Informații suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participanților, pe website, la adresa https://www.HardShop.ro/regulament-concurs-facebook.